Vispārīgie noteikumi

Šie pirkuma - pārdošanas noteikumi (turpmāk „Noteikumi“)  ir juridisks dokuments, kurā noteiktas pircēja (turpmāk - "Jūs") un  pārdevēja (turpmāk - "Sodo Ltd") tiesības un atbildība, iegādājoties preces interneta veikalā (turpmāk - "darzaveikals.lv.”).

Pirkuma-pārdošanas līguma veidošana

 • Līgums starp Jums un Sodo Ltd, uzskatāms par noslēgtu, brīdī, kad Jūs esat izveidojis pirkuma grozu darzaveikals.lv interneta veikalā, kā arī esat norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu, esat iepazinušies ar mūsu noteikumiem, un esat noklikšķinājis uz pogas "Veikt pasūtījumu".
 • Ikviens līgums,kurš tiek noslēgts starp Jums un Sodo Ltd, tiks saglabāts darzaveikals.lv datu bāzē.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības atteikties no pirkuma - pārdošanas līguma ar darzaveikals.lv, izņemot gadījumus, ja līgums izstrādāts dēļ:

 • Audio - video darbiem un fonogrammas, kas ievietoti jebkurā video, audio, atmiņas kartē, diskā, vai citā atmiņas ierīcē ,

 • Laikrakstu, žurnālu vai citu izdevumu piegādei,

 • Piedalīšanās spēlēs vai loterijās,

 • Citu iemeslu dēļ, kad pirkuma - pārdošanas līgums nevar atteikties saskaņā ar tiesību aktiem.

Jums ir tiesības atgriezt iegādātās preces no darzaveikals.lv, un atgūt naudu, kas samaksāta par precēm, pamatojoties uz šī līguma atmaksas nosacījumiem.

Jūs apņematies

 • saņemt pasūtītās preces, un samaksāt par tām norādīto cenu, izmantojot kādu no piedāvātajiem norēķinu veidiem.

 • ja mainās Jūsu reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Jums nekavējoties tie jāatjaunina darzaveikals.lv interneta veikala mājas lapā.

 • iepērkoties darzaveikals.lv interneta veikalā, Jūs piekrītat šiem pirkuma– pārdošanas noteikumiem, un apņematies tos ievērot.

Mūsu tiesības

 • Ja pircējs mēģina kaitēt darzaveikals.lv un Sodo Ltd stabilai darbībai, mēs varam bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, vai liegt iespēju izmantot interneta veikalu, un anulēt pircēja reģistrāciju. Kā arī informēsim tiesībaizsardzību instances par apzinātu sabotāžu.
 • Svarīgu apstākļu dēļ, mēs varam uz laiku, vai pavisam pārtraukt Sodo Ltd darbību, par to Jums iepriekš nepaziņojot.
 • Mums ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus.

Mēs apņemamies

 • Nodrošināt visus apstākļus, lai Jūs varētu atbilstoši izmantot darzaveikals.lv sniegtos pakalpojumus.

 • Piegādāt Jūsu pasūtītās preces uz Jūsu norādīto adresi, saskaņojot piegādes laiku.

 • Ja mēs, svarīgu apstākļu dēļ, nevarēsim piegādāt Jūsu pasūtītās preces, apņemamies Jums piedāvāt līdzīgu vai identisku preci, bet, ja atteiksieties pieņemt šīs preces, atmaksāsim Jums samaksāto naudu.

Preču piegāde

 • Preču piegādi veicam mēs paši, vai mūsu pilnvarots pārstāvis. Preces varat saņemt arī pakomātos.

 • Preču piegādes laikā, Jums, kopā ar mums, vai mūsu pilnvaroto pārstāvi, jāpārbauda piegādāto preču stāvoklis.

 • Ja Jūs pieņemat preci un parakstāt pavadzīmi bez jebkādām piezīmēm, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir veiksmigi nodots, un Jums nav pretenziju par sūtījumā esošajām precēm.

 • Pamanot sūtījumā esošo preču ārēju bojājumu (iepakojums ieplēsts, saspiests, saskrāpēts un tml.), Jums ir tiesības nepieņemt sūtījumā esošās preces, par to pēc iespējas ātrāk paziņojot mums. Svarīgi šo faktu atzīmēt sūtījuma pavadzīmē.

 • Ja Jūs pieņemat preci, un parakstāt pavadzīmi bez komentāriem, kā arī neinformējat darzaveikals.lv 24 stundu laikā, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir veiksmīgi nodots, un Jums nav pretenziju par sūtījumā esošajām precēm.

Preču atgiešana

 • Preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar 2001. gada 29. jūnija Lietuvas Republikas rīkojumu Nr. 217 "Par preču atgriešanas un maiņas " noteikumu apstiprināšanu.

 • Gadījumā, ja prece ir bojāta, vai tā Jūs neapmierina, varat to atgriezt septiņu kalendāro dienu laikā, pēc preces saņemšanas.

 • Precei, kuru gatavojaties atgriezt, jābūt pilnībā nokomplektētai. Jūs esat atbildīgs par preces pilnīgu  nokomplektēšanu un iepakošanu. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, vai atbilstoši iepakota, darzaveikals.lv, vai mūsu pārstāvis, preces atpakaļ nepieņems.

 • Prece jāatgriež tādā pašā iepakojumā, kādā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt nebojātam, tīram, atbilstoši sagatavotam un iepakotam.

 • Preču atgriešanu organizē darzaveikals.lv

 • Atgriežot preci, klāt jāpievieno pirkuma apliecinājums, un personīgi parakstīts rakstisks pieprasījums ar rekvizītiem, kurā ir noteikti atgriešanas iemesli. Preces saņemšanu atpakaļ, un tās nosūtīšanu organizē darzaveikals.lv. Saņēmuši sūtījumu, un pārbaudijuši, vai tas atbilst iepriekš minētātajām prasības, ne vēlāk kā 14 dienu laikā, mēs atlīdzinasim visu summu par atgrieztajām precēm, un pārskaitīsim naudu uz Jūsu norādīto bankas kontu.

 • Ja prece atpakaļ tiek atgriezta nekvalitatīva, vai bojāta, mēs apņemamies pieņemt to, un nomainīt to pret analoģisku preci. Ja analoģiskas preces mums nav, atmaksāsim Jums par preci samaksāto naudu, kā arī sūtīšanas izdevumus.

Naudas atgriešana notiek tikai caur bankas pārskaitījumu, neatkarīgi no tā, kādu maksāšanas veidu Jūs bijāt izvēlējies, norēķinoties par precēm.

Atbildība

 • Jūs esat pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu patiesumu. Ja reģistrācijas veidlapā esat norādījis neprecīzus datus, mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām sekām.
 • Jūs esat atbildīgs par interneta veikalā veiktajām darbībām.
 • Jūs esat atbildīgs par identifikācijas koda nodošanu trešajām personām. Ja trešās personas izmanto Jūsu identifikācijas kodu, Jūs esat atbildīgs par trešo personu veiktajām darbībām.
 • Mēs neuzņemamies atbildību par citu uzņēmumu interneta vietnēs norādīto informāciju, pat ja Jūs nonākat šajās interneta vietnēs caur mūsu e-veikalā esošajām norādēm.
 • Gadījumā, ja vienai pusei tiek radīti zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei šos zaudējumus.

Informācijas nosūtīšana

 • Visus paziņojumus mēs nosūtām uz Jūsu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.
 • Visus paziņojumus un jautājumus, Jūs varat nosūtīt uz interneta veikala, sadaļā "Kontakti", norādīto adresi, vai e-pasta adresi: info@darzaveikals.lv

Nobeiguma nosacījumi

 • Šiem noteikumiem piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.

 • Visas nesaskaņas, kas saistītas ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas pārrunās. Ja vienošanos panākt neizdodas, nesaskaņas tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.